Priser

ARBETE

Timpris: 550kr/h
Timpris med ROT: 385kr/h
Material: 15% påslag

Minimum debitering:
5500kr eller 3850kr vid utnyttjandet av ROT

TRANSPORT

Inom Västerås: 200kr/dag

Första restimmen vid arbete utanför Västerås debiteras inte om det är direkt på morgonen eller slutet av dagen. Övrig tid debiteras som arbetstimmar.

Bilkörning debiteras med 4kr/km

Parkering debiteras enligt lokal taxa

Reservation för prisändringar